EFIS - European Federation of Immunological Societies

EFIS je zastřešující organizace, která zastupuje více než 12.000 individuálních členů, z 29 členských společností z 31 evropských zemí (včetně evropské unie, členské státy a všechny ostatní evropské státy) a přesahuje evropské hranice až k Izraeli. Rada je složená z prezidenta, viceprezidenta, bývalého prezidenta, pokladníka a generálního tajemníka. Výbor se schází přibližně třikrát do roka. Členy komise jsou voleni na valném shromáždění, složeném z delegátů národních společností a jsou jmenováni na dobu tří let.

Pro rok 2009-2012 byl zvolen 16. září 2009 na Valném shromáždění v Berlíně:

C. Sautes-Fridman (prezident)               Paříž

L. Moretta (Vice President)                      Janov

ONA Kaufmann (bývalý prezident)         Berlín

H. Stockinger (pokladník)                        Vídeň

A. Erdei (generální tajemník)                  Budapešť

Aktuální ES Styčný důstojník je:

A. Hoeveler, Brusel

 

Cíle

Mezi hlavní cíle patří podpora EFIS imunologického výzkumu a vzdělávání, jakož i posílení vědecké interakce mezi jejími členy. Především zaměřené na podporu mladých vědeckých pracovníků, například prostřednictvím stipendií a cestovních grantů.

Historie

EFIS byla založena na zasedání v Amsterodamu v září 1975. Na začátku byla právnickou osobou společnosti Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS). Během zasedání v Helsinkách v roce 1991, bylo rozhodnuto začlenit v notářském zápisu, že osoby uvedené byly určeny k uskutečnění nezbytnému kroku, že EFIS registrovali jako samostatnou právnickou osobu 5. dubna 1995 ve formě společnosti, jak bylo uvedeno v zápisu notáře Oosterdijk. 

Navštivte také

Doména www.efis.cz

Pagerank: 0

S-rank:

Návštěvnost: Doposud 46128 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména www.efis.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář